Sản phẩm đặc trưng của chúng tôi

Công nghệ Newman tập trung vào sự phát triển và sản xuất mô-đun LCD hiệu quả, chi phí và hiệu quả chi phí. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm màu TFT LCM. Công nghiệp capacitive cảm ứng, panasys ứng dụng hoàn thành xe chuyển hướng, licking lcm stereoscopy .. Sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi trong truyền thông, GPS, thiết bị, điện tử âm thanh-thị giác, Instrumentation,...

Hơn