info@panadisplay.com
Chipset

Chipset

Mar 14, 2019

Trong một hệ thống máy tính, chipset là một tập hợp các thành phần điện tử trong một mạch tích hợp được gọi là "Hệ thống quản lý luồng dữ liệu" để quản lý luồng dữ liệu giữa bộ xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi. Nó thường được tìm thấy trên bo mạch chủ. Chipset thường được thiết kế để làm việc với một họ vi xử lý cụ thể. Vì nó kiểm soát giao tiếp giữa bộ xử lý và các thiết bị bên ngoài, chipset đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu năng hệ thống.