info@panadisplay.com
Chức năng đồng xử lý

Chức năng đồng xử lý

Mar 14, 2019

Đồng xử lý khác nhau về mức độ tự chủ của họ. Một số (như FPU) dựa vào điều khiển trực tiếp thông qua các hướng dẫn của bộ đồng xử lý, được nhúng trong luồng lệnh của CPU. Những người khác là bộ xử lý độc lập theo cách riêng của họ, có khả năng làm việc không đồng bộ; chúng vẫn chưa được tối ưu hóa cho mã mục đích chung hoặc chúng không có khả năng do mã lệnh giới hạn tập trung vào việc tăng tốc các tác vụ cụ thể. Thông thường những điều này được điều khiển bởi truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA), với bộ xử lý máy chủ xây dựng một danh sách lệnh. Công cụ Cảm xúc của PlayStation 2 chứa một đơn vị vectơ SIMD giống DSP có khả năng hoạt động cả hai chế độ.