info@panadisplay.com
Bộ đồng xử lý Motorola

Bộ đồng xử lý Motorola

Mar 14, 2019

Gia đình Motorola 68000 có bộ đồng xử lý 68881/68882 cung cấp khả năng tăng tốc điểm nổi tương tự như cho bộ xử lý Intel. Các máy tính sử dụng họ 68000 nhưng không được trang bị bộ xử lý dấu phẩy động phần cứng có thể bẫy và mô phỏng các hướng dẫn dấu phẩy động trong phần mềm, mặc dù chậm hơn, cho phép một phiên bản nhị phân của chương trình được phân phối cho cả hai trường hợp. Bộ đồng xử lý quản lý bộ nhớ 68451 được thiết kế để hoạt động với bộ xử lý 68020.