info@panadisplay.com
Xu hướng đồng xử lý

Xu hướng đồng xử lý

Mar 14, 2019

Theo thời gian, CPU có xu hướng phát triển để hấp thụ chức năng của các bộ đồng xử lý phổ biến nhất. FPU hiện được coi là một phần không thể thiếu trong đường ống chính của bộ xử lý; Các đơn vị SIMD đã cho đa phương tiện tăng tốc, đảm nhận vai trò của các thẻ tăng tốc DSP khác nhau; và thậm chí GPU đã được tích hợp trên CPU chết. Tuy nhiên, các đơn vị chuyên dụng vẫn phổ biến cách xa máy tính để bàn và để có thêm năng lượng và cho phép tiếp tục phát triển độc lập với các dòng sản phẩm của bộ xử lý chính.