info@panadisplay.com
Đặc tính AC của công cụ đồ họa EVE tiên tiến BT81X (815/6)

Đặc tính AC của công cụ đồ họa EVE tiên tiến BT81X (815/6)

May 09, 2019

6.4.1 Đồng hồ hệ thống và thiết lập lại
image

image

6.4.2 Thời gian giao diện SPI

image

image

image

6.4.3 Thời gian giao diện RGB

image

image