info@panadisplay.com
Các đặc tính và xếp hạng của Engine đồ họa EVE nâng cao

Các đặc tính và xếp hạng của Engine đồ họa EVE nâng cao

May 09, 2019

6.1 Xếp hạng tối đa tuyệt đối

Xếp hạng tối đa tuyệt đối cho các thiết bị BT815 / 6 như sau. Đây là phù hợp với
Hệ thống xếp hạng tối đa tuyệt đối (IEC 60134). Vượt quá những điều này có thể gây ra thiệt hại vĩnh viễn cho
thiết bị.

image

* Nếu các thiết bị được lưu trữ ngoài bao bì, vượt quá giới hạn thời gian này, các thiết bị sẽ được nướng
trước khi sử dụng. Các thiết bị nên được tăng cường đến nhiệt độ + 125 ° C và nướng trong tối đa 17 giờ


6.2 Thông số kỹ thuật về chốt và chốt

image

6.3 Đặc điểm DC

image

image

image

image

image

image

image

imageimage