info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Mô tả mã pin động cơ nhúng tiên tiến

Bridgetek BT81X (815/6) Mô tả mã pin động cơ nhúng tiên tiến

May 08, 2019

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Chú thích:
P: Sức mạnh hoặc mặt đất
I: Đầu vào
O: Đầu ra
OD: Đầu ra cống mở
I / O: Đầu vào và đầu ra hai chiều
AI / O: Đầu vào và đầu ra tương tự