info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) EVE nâng cao chức năng mô tả hệ thống đồng hồ

Bridgetek BT81X (815/6) EVE nâng cao chức năng mô tả hệ thống đồng hồ

May 09, 2019

4.2.1Đồng hồ nguồn

BT815/6 có thể được cấu hình để sử dụng bất kỳ nguồn ba đồng hồ cho đồng hồ hệ thống:

 thư giãn nội bộ dao động đồng hồ (mặc định)

 Ngoài 12MHz tinh thể

 Ngoài 12MHz đồng hồ sóng vuông

Hình 4-4, con số 4-5 và con số 4-6 Hiển thị các kết nối pin cho các tùy chọn đồng hồ.

image

image

image