info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Công cụ đồ họa EVE tiên tiến

Bridgetek BT81X (815/6) Công cụ đồ họa EVE tiên tiến

May 09, 2019

4.3.1 Giới thiệu

Công cụ đồ họa thực thi danh sách hiển thị một lần cho mỗi đường ngang. Nó thực thi nguyên thủy
các đối tượng trong danh sách hiển thị và xây dựng bộ đệm dòng hiển thị. Nội dung pixel ngang trong dòng
bộ đệm được cập nhật nếu đối tượng được nhìn thấy ở đường ngang.
Các tính năng chính của công cụ đồ họa là:

 Các đối tượng nguyên thủy được bộ xử lý đồ họa hỗ trợ là: đường, điểm, hình chữ nhật, bitmap

(bộ định dạng toàn diện), hiển thị văn bản, vẽ biểu đồ thanh, dải cạnh và dải dòng, v.v.

 Các hoạt động như kiểm tra stprint, trộn alpha và mặt nạ rất hữu ích để tạo ra một bộ phong phú

các hiệu ứng như bóng, chuyển tiếp, tiết lộ, mờ dần và lau.

 Chống răng cưa của các đối tượng nguyên thủy (trừ bitmap) mang lại hiệu ứng làm mịn cho người xem.

 Biến đổi bitmap cho phép các hoạt động như dịch, chia tỷ lệ và xoay.

 Các pixel hiển thị được vẽ với độ chính xác pixel 1/16.

 Bốn cấp độ trạng thái đồ họa

 Phát hiện bộ đệm thẻ


Công cụ đồ họa cũng hỗ trợ các tiện ích và chức năng tích hợp tùy chỉnh như giải mã ASTC,
giải mã jpeg, bảo vệ màn hình, hiệu chuẩn, vv Công cụ đồ họa diễn giải các lệnh từ máy chủ MPU
thông qua 4 Kbyte FIFO trong bộ nhớ BT815 / 6 tại RAM_CMD. MPU / MCU viết các lệnh vào FIFO,
và công cụ đồ họa đọc và thực hiện các lệnh. MPU / MCU cập nhật thanh ghi
REG_CMD_WRITE để chỉ ra rằng có các lệnh mới trong FIFO và công cụ đồ họa cập nhật
REG_CMD_READ sau khi các lệnh đã được thực thi.
Các tính năng chính được hỗ trợ là:

 Vẽ các vật dụng như nút, đồng hồ, phím, đồng hồ đo, hiển thị văn bản, thanh tiến trình, thanh trượt,

chuyển đổi công tắc, quay số, độ dốc, vv

 Giải mã JPEG và chuyển động-JPEG

 Chức năng thổi phồng (zlib lạm phát được hỗ trợ)

 Ngắt thời gian (tạo ngắt cho bộ xử lý máy chủ sau một số lượng được chỉ định

mili giây)

6

 Các chức năng hoạt hình được xây dựng như hiển thị logo, hiệu chuẩn, spinner, bảo vệ màn hình và

phác họa

 Tính năng chụp nhanh để chụp màn hình đồ họa hiện tại

Để biết danh sách đầy đủ các lệnh và widget hiển thị của công cụ đồ họa, hãy tham khảo
BT81X_Series_Programming_Guide , Chương 4.