info@panadisplay.com
BT81X động cơ đồ họa cao cấp EVE (815/6) Pin tình trạng tại tiểu bang quyền lực khác nhau

BT81X động cơ đồ họa cao cấp EVE (815/6) Pin tình trạng tại tiểu bang quyền lực khác nhau

May 09, 2019

Tình trạng pin BT815/6 phụ thuộc vào trạng thái sức mạnh của chip. Xem bảng sau đây để biết chi tiết.
Chuyển đổi quyền lực từ hoạt động để chế độ chờ hoặc hoạt động để ngủ, tất cả các pins giữ của họ trước đó
trạng thái. Các phần mềm cần thiết AUDIO_L, đèn nền để một nhà nước được biết đến trước khi phát hành các chuyển tiếp quyền lực
lệnh.
Tình trạng pin ở lực đẩy xuống nước có thể được thay đổi bởi SPI lệnh PIN_PD_STATE.

image

image

image

image