info@panadisplay.com

PANASYS duy trì một cơ sở dữ liệu nhỏ có chứa thông tin thu thập từ các mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ của chúng tôi. Dữ liệu từ các biểu mẫu này được sử dụng để giúp phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua cung cấp cho khách hàng tiềm năng thông tin họ cần để đưa ra các quyết định bằng cách cung cấp cho khách hàng hiện tại một cách dễ dàng để có thể truy cập vào các nhóm hỗ trợ có kinh nghiệm của chúng tôi.  


PANASYS không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý đối với bất kỳ sản phẩm nào, và đặc biệt từ chối mọi bảo đảm khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành cho khả năng bán, không vi phạm và phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Thông tin về thiết bị là tài sản của PANASYS và có thể là chủ đề của các bằng sáng chế đang chờ hoặc được cấp. Không được sao chép hoặc tiết lộ tài liệu này nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản.


PANASYS cố gắng đảm bảo rằng tất cả các thông tin trong tài liệu này là chính xác nhưng không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Các sản phẩm của PANASYS đang trong quá trình phát triển và thông tin đã công bố có thể không được cập nhật. PANASYS có quyền cập nhật và thay đổi Thông số kỹ thuật hoặc tài liệu bằng văn bản mà không cần thông báo trước vào bất kỳ lúc nào. Điều quan trọng là kiểm tra vị trí hiện tại với PANASYS .


Sản phẩm của PANASYS không chịu được lỗi, cũng không được thiết kế, sản xuất hoặc dự định sử dụng hoặc bán lại như thiết bị kiểm soát đường dây trong môi trường nguy hiểm đòi hỏi hoạt động không an toàn, chẳng hạn như trong hoạt động của các cơ sở hạt nhân, hệ thống dẫn đường hoặc hệ thống giao thông, kiểm soát không lưu, máy móc hỗ trợ cuộc sống hoặc hệ thống vũ khí, trong đó sự thất bại của sản phẩm có thể dẫn trực tiếp tới cái chết, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại nghiêm trọng về thể chất hoặc môi trường ('Các hoạt động rủi ro cao'). PANASYS và các nhà cung cấp của nó đặc biệt từ chối bất kỳ tuyên bố hay ngụ ý về bảo đảm sức khoẻ cho các Hoạt động Rủi ro Cao. Việc sử dụng các sản phẩm và thiết bị của PANASYS trong 'Các hoạt động rủi ro cao' và trong bất kỳ ứng dụng nào khác hoàn toàn do rủi ro của người mua và người mua đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho PANASYS đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, yêu cầu bồi thường hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng đó. Không có giấy phép được chuyển tải, ngầm định hoặc bằng cách khác, theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ PNASYS .
PANASYS sẽ không bán, giao dịch, hoặc cung cấp thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi mà không có sự cho phép của bạn.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, vui lòng gọi cho PANASYS theo số 0755-28342847